CSSカラーチャート

 CSSカラーネームで指定できるのは約140種類のRGB値が示されている。グレーは「gray」と「grey」の両方が有効である。CSS3ではrgb(0,0,0)に、 rgba(0,0,0,0) が加えられた。赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)の3色に、透過度であるアルファ(Alpha)が加えられたものである。

 CSS Color Module Level 4 W3C Working Draft, 12 November 2020
No Name sRGB hex-RGB
1 white 255 255 255 #FFFFFF
2 snow 255 250 250 #FFFAFA
3 ghostwhite 248 248 255 #F8F8FF
4 whitesmoke 245 245 245 #F5F5F5
5 floralwhite 255 250 240 #FFFAF0
6 linen 250 240 230 #FAF0E6
7 antiquewhite 250 235 215 #FAEBD7
8 papayawhip 255 239 213 #FFEFD5
9 blanchedalmond 255 235 205 #FFEBCD
10 bisque 255 228 196 #FFE4C4
11 moccasin 255 228 181 #FFE4B5
12 navajowhite 255 222 173 #FFDEAD
13 mistyrose 255 228 225 #FFE4E1
14 peachpuff 255 218 185 #FFDAB9
15 lavenderblush 255 240 245 #FFF0F5
16 seashell 255 245 238 #FFF5EE
17 oldlace 253 245 230 #FDF5E6
18 ivory 255 255 240 #FFFFF0
19 honeydew 240 255 240 #F0FFF0
20 mintcream 245 255 250 #F5FFFA
21 azure 240 255 255 #F0FFFF
22 aliceblue 240 248 255 #F0F8FF
23 lavender 230 230 250 #E6E6FA
24 black 0 0 0 #000000
25 darkslategrey 47 79 79 #2F4F4F
26 dimgray (dimgrey) 105 105 105 #696969
27 gray (grey) 128 128 128 #808080
28 darkgray 169 169 169 #A9A9A9
29 silver 192 192 192 #C0C0C0
30 lightgray (lightgrey) 211 211 211 #D3D3D3
31 gainsboro 220 220 220 #DCDCDC
32 lightslategray (lightslategrey) 119 136 153 #778899
33 slategray 112 128 144 #708090
34 lightsteelblue 176 196 222 #B0C4DE
35 steelblue 70 130 180 #4682B4
36 royalblue 65 105 225 #4169E1
37 midnightblue 25 25 112 #191970
38 navy 0 0 128 #000080
39 darkblue 0 0 139 #00008B
40 mediumblue 0 0 205 #0000CD
41 blue 0 0 255 #0000FF
42 dodgerblue 30 144 255 #1E90FF
43 cornflowerblue 100 149 237 #6495ED
44 deepskyblue 0 191 255 #00BFFF
45 lightskyblue 135 206 250 #87CEFA
46 skyblue 135 206 235 #87CEEB
47 lightblue 173 216 230 #ADD8E6
48 powderblue 176 224 230 #B0E0E6
49 paleturquoise 175 238 238 #AFEEEE
50 lightcyan 224 255 255 #E0FFFF
51 cyan 0 255 255 #00FFFF
52 aqua 0 255 255 #00FFFF
53 turquoise 64 224 208 #40E0D0
54 mediumturquoise 72 209 204 #48D1CC
55 darkturquoise 0 206 209 #00CED1
56 lightseagreen 32 178 170 #20B2AA
57 cadetblue 95 158 160 #5F9EA0
58 darkcyan 0 139 139 #008B8B
59 teal 0 128 128 #008080
60 seagreen 46 139 87 #2E8B57
61 darkolivegreen 85 107 47 #556B2F
62 darkgreen 0 100 0 #006400
63 green 0 128 0 #008000
64 forestgreen 34 139 34 #228B22
65 mediumseagreen 60 179 113 #3CB371
66 darkseagreen 143 188 143 #8FBC8F
67 mediumaquamarine 102 205 170 #66CDAA
68 aquamarine 127 255 212 #7FFFD4
69 palegreen 152 251 152 #98FB98
70 lightgreen 144 238 144 #90EE90
71 springgreen 0 255 127 #00FF7F
72 mediumspringgreen 0 250 154 #00FA9A
73 lawngreen 124 252 0 #7CFC00
74 chartreuse 127 255 0 #7FFF00
75 greenyellow 173 255 47 #ADFF2F
76 lime 0 255 0 #00FF00
77 limegreen 50 205 50 #32CD32
78 yellowgreen 154 205 50 #9ACD32
79 olivedrab 107 142 35 #6B8E23
80 olive 128 128 0 #808000
81 darkkhaki 189 183 107 #BDB76B
82 palegoldenrod 238 232 170 #EEE8AA
83 cornsilk 255 248 220 #FFF8DC
84 beige 245 245 220 #F5F5DC
85 lightyellow 255 255 224 #FFFFE0
86 lightgoldenrodyellow 250 250 210 #FAFAD2
87 lemonchiffon 255 250 205 #FFFACD
88 wheat 245 222 179 #F5DEB3
89 burlywood 222 184 135 #DEB887
90 tan 210 180 140 #D2B48C
91 khaki 240 230 140 #F0E68C
92 yellow 255 255 0 #FFFF00
93 gold 255 215 0 #FFD700
94 orange 255 165 0 #FFA500
95 sandybrown 244 164 96 #F4A460
96 darkorange 255 140 0 #FF8C00
97 goldenrod 218 165 32 #DAA520
98 peru 205 133 63 #CD853F
99 darkgoldenrod 184 134 11 #B8860B
100 chocolate 210 105 30 #D2691E
101 sienna 160 82 45 #A0522D
102 saddlebrown 139 69 19 #8B4513
103 maroon 128 0 0 #800000
104 darkred 139 0 0 #8B0000
105 brown 165 42 42 #A52A2A
106 firebrick 178 34 34 #B22222
107 indianred 205 92 92 #CD5C5C
108 rosybrown 188 143 143 #BC8F8F
109 darksalmon 233 150 122 #E9967A
110 lightcoral 240 128 128 #F08080
111 salmon 250 128 114 #FA8072
112 lightsalmon 255 160 122 #FFA07A
113 coral 255 127 80 #FF7F50
114 tomato 255 99 71 #FF6347
115 orangered 255 69 0 #FF4500
116 red 255 0 0 #FF0000
117 crimson 220 20 60 #DC143C
118 mediumvioletred 199 21 133 #C71585
119 deeppink 255 20 147 #FF1493
120 hotpink 255 105 180 #FF69B4
121 palevioletred 219 112 147 #DB7093
122 pink 255 192 203 #FFC0CB
123 lightpink 255 182 193 #FFB6C1
124 thistle 216 191 216 #D8BFD8
125 magenta=fuchsia 255 0 255 #FF00FF
126 fuchsia 255 0 255 #FF00FF
127 violet 238 130 238 #EE82EE
128 plum 221 160 221 #DDA0DD
129 orchid 218 112 214 #DA70D6
130 mediumorchid 186 85 211 #BA55D3
131 darkorchid 153 50 204 #9932CC
132 darkviolet 148 0 211 #9400D3
133 darkmagenta 139 0 139 #8B008B
134 purple 128 0 128 #800080
135 rebeccapurple* 102 51 153 #663399
136 indigo 75 0 130 #4B0082
137 darkslateblue 72 61 139 #483D8B
138 blueviolet 138 43 226 #8A2BE2
139 mediumpurple 147 112 219 #9370DB
140 slateblue 106 90 205 #6A5ACD
141 mediumslateblue 123 104 238 #7B68EE
 ※1) specifications in the other color syntaxes.
 CSS Color Module Level 4 W3C Working Draft, 12 November 2020

Copyright (c) Flora of Mikawa All Rights Reserved.